Як компетентно вирішити проблеми оподаткування?

податкові консультації київ

Регулювання податкової системи складається з великого комплексу міжнародних угод, численних законів та підзаконних актів. Основним документом в даній сфері є Податковий кодекс. Проте навіть цей об’ємний звід правових норм не охоплює всіх тих ситуацій, з якими стикаються платники податків при виконанні своїх фінансових зобов’язань перед державою.

Недосконалість законодавства, недостатнє володіння інформацією зі сторони громадян, некомпетентність та зловживання чиновників періодично призводять до виникнення судових спорів. Для запобігання і вирішення таких випадків адвокатами в Києві та/або Україні надається податкова допомога, зміст та особливості якої будуть наведені нижче.

Судова реформа та статус адвоката

Згідно із визначенням профільного Закону (5076-VI), адвокатом є особа, що незалежно займається діяльністю, пов’язаною із захистом, представництвом і наданням іншої юридичної допомоги. Така робота проводиться лише за наявності відповідного Свідоцтва та на підставі укладеного з клієнтом договору.

З 2016 року, коли в рамках судової реформи до Конституції були внесені зміни, суттєво розширилася так звана адвокатська монополія.

Тепер подавати документи, брати участь у засіданнях і здійснювати інші процесуальні дії у судових розглядах щодо оподаткування сторони можуть лише самостійно (фізична особа – персонально, юридична – в особі керівника), або ж довіривши виконання вказаних функцій адвокату.

Обов’язки та права платників податків

Список фіскальних вимог до резидентів і нерезидентів, які володіють на території держави майном або є господарюючими суб’єктами, наводиться у Податковому і частково Митному кодексах. Зокрема, вони передбачають:

  1. Реєстрацію осіб у контролюючому органі, надання ними інформації щодо зміни адреси, початку, зміни виду та припинення господарської діяльності, набуття й відчуження майна.

  2. Облік доходів і витрат, ведення та архівне зберігання бухгалтерської звітності.

  3. Регулярне представлення податкових декларацій з супровідними документами.

  4. Відрахування належних сум до бюджетів (державного та місцевих).

  5. Сприяння державним інспекторам при проведенні перевірок, надання доступу до комерційних приміщень, пред’явлення документації у відповідь на їх законні вимоги.

Права платників перелічені в ст.17 Податкового кодексу. Також за своїм статусом особи користуються усіма привілеями, передбаченими в Конституції й інших актах законодавства.

Перелік послуг податкового адвоката

Для того, щоб правильно застосувати ті чи інші норми для вирішення судової справи на користь зацікавленої сторони, потрібні глибокі знання юриспруденції, розуміння бухгалтерської справи, економіки, наявність практичного досвіду. Всіма цими перевагами володіє податковий адвокат.

До послуг, які можуть надаватися таким спеціалістом, належить:

  • письмове та усне консультування у відповідній сфері;
  • складання і перевірка документів, у тому числі процесуальних;
  • виявлення податкових ризиків та законних способів їх зменшення;
  • взаємодія з органами держави і місцевого самоврядування в інтересах клієнта;
  • вчинення від імені довірителя процесуальних дій, професійний захист його прав.